Nyelv:

Általános szerződési feltételek

a szállodai WIFI használatával kapcsolatban

Általános szerződési feltételek a JUFA Holding GmbH (Idlhofgasse 74, 8020 Graz, FN 34261i) a továbbiakban “JUFA” JUFA Hoteljeinek WIFI-használatára vonatkozóan.

1. WIFI-használat

A JUFA Hotelekben a WIFI-szolgáltatás ingyenesen vehető igénybe. A WIFI-t kizárólag a JUFA Hotelek vendégei vehetik igénybe, mégpedig a JUFA Hotelben való tartózkodásuk időtartama alatt és az adott JUFA Hotel területén. A vendég kívülállók számára nem teheti lehetővé a WIFI-használatot.

A WIFI használatával a vendég elfogadja a felhasználási feltételeket.

A JUFA nem szavatolja az internet-hozzáférés tényleges rendelkezésre állását, meghatározott adatátviteli sebességet, továbbá a hézagmentes, illetve zavartalan, vagy megszakítás nélküli adatátvitelt. A kapcsolat létesítésére a műszaki lehetőségek függvényében kerül sor, a vendég nem rendelkezik igényjogosultsággal a WIFI meghatározott módon, vagy meghatározott ideig történő használatára, vagy a WIFI-n keresztül meghatározott szolgáltatások igénybevételére. A WIFI-használatra nem alapítható jogi igény, a JUFA indoklás nélkül, bármikor korlátozhatja, vagy beszüntetheti a WIFI-szolgáltatást.

A WIFI-t a vendég saját kockázatára használhatja. A vendégnek kell meggyőződnie arról, hogy az általa használt végberendezés alkalmas-e WIFI-kapcsolat létesítésére. Az általa használt végberendezést a vendégnek kell megvédenie a pl. a vírusokkal, trójai programokkal, kívülállók jogosulatlan hozzáférésével, levélszeméttel szemben. A vendég végberendezése és a WIFI-Hotspot közötti adatforgalom kódolatlan, így az átvitt adatokat adott esetben kívülállók is láthatják. Éppen ezért a vendégek számára az adatforgalom biztosítására, illetve az adatok titkosítására szolgáló szoftver használatát ajánljuk.

A JUFA a WIFI segítségével csak az internet-hozzáférést biztosítja. A JUFA nem ellenőrzi a letöltött tartalmakat, többek között azt sem vizsgálja, hogy tartalmaznak-e ártalmas szoftvert. A JUFA és kívülállók felé a vendég felelősséggel tartozik a WIFI-n keresztül általa letöltött, vagy feltöltött tartalmakért.

A JUFA fenntartja bizonyos honlapok blokkolására vonatkozó jogát. Ez különösen a jogszabálysértő, vagy a jó erkölcsbe ütköző honlapokra vonatkozik.

2. A vendég kötelezettségei

A vendég felel azért, hogy az általa használt végberendezésen, és az arra telepített szoftveren ne legyenek vírusok és más ártalmas programok.

A vendég számára tiltott

  • jogellenes tartalmakat tartalmazó oldalak megnyitása,
  • jogellenes, vagy jogilag védett tartalmak terjesztése,
  • jó erkölcsbe ütköző, megbotránkoztató, megalázó, rasszista, szexista, pornográf, sértő, rágalmazó, csaló vagy fenyegető tartalmak, valamint a rasszizmus, fanatizmus, gyűlölet, testi erőszak, vagy jogellenes cselekmények elősegítésére vagy támogatására alkalmas tartalmak elküldése vagy terjesztése,
  • más felhasználó vagy kívülálló felszólítása jelszó vagy személyes adatok kereskedelmi vagy jogellenes felhasználást célzó kiadására,
  • a WIFI-n keresztül vírusok, trójai programok, vagy más ártalmas fájlok küldése,
  • levélszemét, vagy más, meg nem engedett reklámanyag elküldése a WIFI segítségével,
  • szerzői jogilag védett tartalmak letöltése, sokszorosítása, terjesztése, vagy nyilvánosságra hozatala (pl. cserebörzéken, illetve fájlmegosztó-szolgáltatásokkal),
  • az átlagot meghaladó mennyiségű adatmennyiség továbbítása,
  • a WIFI üzleti célú használata,
  • más jogellenes cselekmények elkövetése, illetve a WIFI olyan más jellegű, visszaélés-szerű használata, ami hátrányosan befolyásolja a WIFI zavartalan üzemét (pl. a rendszer aránytalanul nagymértékű leterhelése).

A JUFA a WIFI visszaélés-szerű használata esetén (különösen a felhasználási feltételek megsértése esetén), illetve az internet-hozzáférés visszaélés-szerű használatának gyanúja esetén az internet-hozzáférés használatát azonnali hatállyal zárolhatja, és megtilthatja a WIFI mindennemű további használatát.

Amennyiben a vendég WIFI-használatával kapcsolatban harmadik fél jogi igényt támaszt a JUFÁ-val szemben, úgy a vendégnek a JUFÁ-t mentesítenie kell ezekkel a jogi igényekkel összefüggésben. A vendégnek a JUFÁ-t mentesíteni kell a vállalattal szemben támasztott jogi igények alól abban az esetben is, ha a vendég által használt végberendezésen lévő vírusok, vagy más ártalmas programok miatt a JUFÁ-t vagy harmadik felett kár éri. A vendég viseli a harmadik fél WIFI-használata tekintetében felmerült költségeket akkor, ha és amennyiben a kívülálló személy WIFI-használata felróható a vendég számára (pl. kívülálló hozzáférése a vendég végberendezésén keresztül)

3. Felelősség kizárása

A JUFA nem felel a megnyitott oldalak tartalmáért, vagy a letöltött adatokért.

A JUFA a szándékosság és a súlyos gondatlanság esetét kivéve nem felel a WIFI-használattal összefüggésben a vendéget ért károkért. Ez vonatkozik pl. adatvesztésre, a hardver- és a szoftver károsodására, kívülálló jogosulatlan hozzáférésére, vagy a vírusfertőzésre.

4. Átmeneti adattárolás

A WIFI-használat lehetővé tétele érdekében a JUFA a vendég végberendezésének erre a célra műszakilag szükséges adatait, pl. MAC-címét eltárolja a WIFI-használat időtartamára. A WIFI-kapcsolat befejezését követően ezek az adatok automatikusan törlésre kerülnek. A végberendezés WIFI-használathoz szükséges műszaki adatain kívül a JUFA nem ment el és tárol adatokat.

5. Záró rendelkezések

A kollíziós jog kizárása mellett az osztrák jogot kell alkalmazni.

Az osztrák fogyasztóvélelmi törvény (KSchG) alapján fogyasztónak minősülő személyek tekintetében a megállapodás szerinti kizárólagos bírósági illetékesség: Graz, Stájerország, Ausztria.

A felhasználási feltételek valamely rendelkezésének érvénytelensége, vagy érvénytelenné válása nem érinti a fennmaradó rendelkezések érvényességét.

Érdekel az ajánlat ÁSZF – szállodai WIFI itt: .

JUFA Newsletter - the best news from the JUFA world!

Olcsó ajánlatok és izgalmas utazási tippek. Ha regisztrál a JUFA hírlevélre, akkor tájékozott marad.
Érdekel
Urlaub in

A JUFA hírlevélre való regisztráció ingyenes, és egyetlen kattintással bármikor leiratkozhat. Személyes adatait csak a hírlevél küldésére használjuk fel, és azokat nem továbbítjuk harmadik feleknek. További információk az adatvédelem alatt találhatók.

Vissza

Cookie beállítások

A cookie-kat statisztikai  illetve a weboldal javítása érdekében állítottuk be.A honlapon található Cookiekról a teljes listát illetve bővebb listát itt talál. A felhasználásra való beleegyezését bármikor változtathatja, visszavonhatja. További információkat illetve a visszavonást itt találja.